Oplossingen voor luchtwegproblemen kalveren & hittestress koeien

Dairyvent heeft ruime kennis en praktijkervaring in het verminderen van luchtwegproblemen bij kalveren en hittestress bij koeien. Als veehouders zochten wij oplossingen voor deze bekende problemen. In samenwerking met de Amerikaanse Universiteit van Wisconsin ontwikkelden wij een oplossing en passen deze met succes toe in onze stallen. Die know-how passen wij toe bij de Dairyvent ventilatiesystemen.

Uitdagingen voor veehouders

Net als vele melkveehouders vonden wij ook een uitdaging in in de beheersing van klimaat en luchtkwaliteit in onze stallen. Want zuivere, koele lucht heeft een positieve invloed op de gezondheid van de kalveren en koeien en de productie van de melkkoeien. Dairyvent biedt systemen waarmee u luchtwegproblemen bij kalveren en hittestress bij koeien zeer effectief aanpakt.

Rekenmodule Universiteit van Wisconsin

Optimale verdeling van schone lucht

Gezondheidsproblemen van jongvee en rundvee bij bestaande ventilatiesystemen waren al in de jaren tachtig aanleiding voor onderzoek op de Universiteit van Wisconsin. Oorzaak van de problemen bleek verdeling van de schone lucht in de stallen. Langdurig experimenteren leidde tot de ontwikkeling van een rekenmodule. Op grond van deze rekenmodule ontwikkelen en installeren wij maatwerk, afhankelijk van model, oppervlakte en inhoud van de stal.