Project KI Kampen

Jaarrond ventilatie voor nieuwe stierenstal 

voor de nieuwebouw van een dekstierenstal heeft dairyvent het ventilatie systeem mogen leveren.

het gaat hierbij om 2 ventilatie buizen. die jaarrond de stieren voorzien van verse schone lucht en,

genoeg capaciteit hebben om ook in de warme dagen te kunnen verkoelen.

in de nok hangen 5 ventilatoren die de "vuile"lucht afvoeren